You are here

Duurzaamste Gemeente 2011

Voor het eerst reiken GDF SUEZ, FD Networks en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) prijzen uit voor de Duurzaamste Gemeente van Nederland.

 Deze nieuwe onderscheiding bekroont gemeentelijke initiatieven op het gebied van duurzaamheid, in de eigen organisatie maar ook in de gebouwde omgeving, het bedrijfsleven, op het gebied van energie, afval en mobiliteit. Met deze verkiezing willen de initiatiefnemers de Nederlandse gemeenten stimuleren om de zeer ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren zoals die door de Nederlandse overheid zijn geformuleerd.

Voorbeeldfunctie
De Duurzaamste Gemeente van Nederland vervult niet alleen een voorbeeldfunctie op het gebied van duurzaamheid, maar stimuleert ook het duurzaamheidsbewustzijn bij haar burgers en bedrijven, en neemt bovendien de regie in het sluiten van allianties met andere locale en provinciale overheden, en private partners.

Bron: http://duurzaamstegemeenteprijs.nl