You are here

Cramer treedt toe tot adviesraad

Jacqueline Cramer, voormalig minister van VROM, is bereid om toe te treden tot de wetenschappelijke adviesraad voor ECO XXI. Om de criteria van ECO XXI actueel en op niveau te houden zal een Wetenschappelijke Adviesraad zich over de inhoud van ECO XXI gaan buigen. De Wetenschappelijke Adviesraad is nu in oprichting en krijgt in de loop van 2012 een nadere samenstelling. Het is zeer verheugend dat Prof. dr. Jacqueline Cramer, Directeur Utrecht Sustainability Institute (USI), zich als eerste bereid heeft verklaard om aan de Wetenschappelijke Adviesraad te gaan deelnemen.

FEE-Nederland en USI zijn een samenwerkingsverband aangegaan waarmee de onderlingen relaties worden verstevigd. Mevrouw Cramer zal ook als Ambassadeur van FEE-Nederland optreden. Er lijken diverse mogelijkheden te bestaan om studenten in verschillende stadia van hun studie bij het werk van FEE-Nederland en ECO XXI te gaan betrekken. Wie meer wil weten over USI verwijzen wij naar hun website: www.usi-urban.nl